Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ  10:π.μ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.